لینک های دسترسی

Breaking News

نبرد در شهر سیرت لیبیا


نبرد در شهر سیرت لیبیا

درحالی که نیروهای حکومتی لیبیا در برابر افراد وفادار به معمرالقذافی می جنگند، به روز شنبه صدای اسلحه سنگین و توپخانه در شهر سیرت به گوش می رسید.

نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا در هفته گذشته توانسته بودند راه خود را به جانب مرکز این ولایت باز کنند، اما با مقاومت نیروهای وفادار به قذافی رو به رو گردیده اند.

نیروهای دولتی تاکنون توانسته اند موفقیت های در بنی ولید یکی از محدود پایگاه های باقی مانده نیروهای قذافی داشته باشند.

شورای ملی انتقالی لیبیا به روز شنبه تشکیل جلسه داده است تا ایجاد حکومت انتقالی را مورد بحث قرار بدهد. یک سخنگوی شورای ملی انتقالی گفت که حکومت متشکل از بیست و دو وزیر و یک معاون صدراعظم خواهد بود.

این درحالی است که تاکنون محل بود و باش قذافی مشخص نیست.

XS
SM
MD
LG