لینک های دسترسی

گسترش برخورد های مرگبار در لیبیا


قیام کنندگان لیبیایی در شهر نفت خیز 'بریقه' درگیر شدند.

نیروهای وفادار به معمرالقذافی به روز یک شنبه بر موقعیت های قیام کنندگان در شرق 'اجدابیا' راکت فیر نمودند.

در مورد تلفات و خسارات این حمله معلوماتی در درست نیست. حملات راکتی بر قیام کنندگان یک روز بعد از آن صورت گرفت که درگیری روز گذشته در غرب 'اجدابیا' حداقل هفت کشته و بیست و هفت زخمی برجا گذاشت.

به روز شنبه از درگیری ها در حد اقل دو شهر دیگر آن کشور خبر داده شده است. قیام کنندگان در شهر نفت خیز 'بریقه' نیز درگیرشدند.

مخالفین حکومت، نیروهای وفادار به قذافی را به استعمال بم های خطرناک خوشه یی متهم نموده اند ولی این اتهام از جانب قوای قذافی رد شده است.

XS
SM
MD
LG