لینک های دسترسی

Breaking News

قوای طرفدار قذافی مخالفین را عقب راندند


قوای طرفدار قذافی مخالفین را عقب راندند

قوای وفادار به معمرالقذافی رهبر لیبیا جنگها با مخالفین حکومت را شدت بخشیده اند. مخالفین تلاش دارند به سمت سرت واقع در غرب کشور که زادگاه و سنگر قذافی میباشد، پیشروی نمایند.

خبرنگاران خارجی گفتند حمله روز سه شنبه توسط جنگجویان قذافی، مخالفین را مجبور ساخت تا بیشتر به سمت شرق عقب نشینی کنند. آنها از آتش اسلحه ماشین دار و راکت درنزدیکی شهرک بن جواد خبر داده اند، که در آن شورشیان با تقلا بخاطر پیشروی سرگرم جنگ استند.

نبردها بعد ازآن رخ داده است که قوای طرفدار حکومت به روز دو شنبه با ضربات سنگین توپخانه و تانک، مخالفین را به عقب راندند.

حملات هوایی بین المللی علیه عساکر طرفدار قذافی، قوای مخالف حکومت را قادرساخته است تا در روزهای اخیرساحات زیادی را دوباره تصرف نمایند.

XS
SM
MD
LG