لینک های دسترسی

تلاش برای تصرف شهر سیرت در لیبیا


تلاش برای تصرف شهر سیرت در لیبیا

نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا می گویند که آنان به مرحله نهایی تصرف شهر سیرت که زادگاه معمرالقذافی است، رسیده اند.

نیروهای وفادار به شورای ملی انتقالی با اطمینان می گویند که آنان در جریان دو روز آینده شهر سیرت را به تصرف خود در خواهند آورد.

در فاصله پنجاه کیلومتری، نیروهای شورای انتقالی لیبیا توانسته اند یک نمادی از رژیم قذافی را که باقی مانده بود، تخریب کنند.

سافر علی البدری یکی از افراد قوای شورای ملی انتقالی درمورد می گوید "ما یکی از نشانه های حکومت مستبد را از بین بردیم، امروز نیروهای ما به کمک غیرنظامیان که توسط عبدالوحید السعدی رهبری شدند، ساختار های دروازه های خمسین و سیرت را از بین برده اند."

درحالی که ادارات کمک رسان در سیرت از بحران بشری هشدار می دهند اما، نیروهای شورای انتقالی این بحران را نادیده گرفته و درصدد رسیدن به اهداف شان هستند.

XS
SM
MD
LG