لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال تسلیم شدن پسر معمر القذافی


احتمال تسلیم شدن پسر معمر القذافی

مذاکرات غیر رسمی میان پسر معمر القذافی رهبر سابق لیبیا و محکمۀ بین المللی جنایی جریان دارد.

سیف الاسلام قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی محکمۀ بین المللی جنایی تحت تعقیب قرار دارد. وی به کشتار احتجاج کنندگان غیر نظامی در جریان تظاهرات علیه رژیم پدرش متهم است.

لویس مورینو سارنوال محکمۀ بین المللی جنایی میگوید، میانجیان با سیف الاسلام قذافی در تماس هستند تا اطمنیان حاصل گردد که وی بگونۀ مناسب محاکمه شود. آژانس خبررسانی رویترز به روز شنبه از این سارنوال نقل نموده که میگوید، سیف الاسلام با میانجیان از بیگناهیش صحبت نموده است.

گمان میرود که سیف الاسلام به یکی از کشور های افریقایی فرار نموده باشد.

در عین حال قرار است ناتو آمادگی بگیرد تا به روز دوشنبه عملیات هفت ماهۀ لیبیا را خاتمه بخشد.

XS
SM
MD
LG