لینک های دسترسی

Breaking News

پسر قذافی: "لیبیا ، مصر وتونس نیست."


پسر قذافی: "لیبیا ، مصر وتونس نیست."
پسر قذافی: "لیبیا ، مصر وتونس نیست."

پسر معمر قذافی، رهبر لیبیا در یک سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه هشدار دارد که اگر اعتراضات ضد حکومتی ادامه یابد، شاید به جنگ داخلی منجر شود که نفت آن کشور را به شعله های آتش مبدل خواهد کرد. اعتراضات درلیبیا وارد ششمین روز شده است.

صیف الاسلام قذافی، با حضور درتلویزیون حکومتی لیبیا بعد از نیمه شب یکشنبه گفت اردو هنوزهم از پدر وی حمایت میکند که برنده جنگ است، اما او علاوه کرد بعضی پایگاه های نظامی، تانک ها وسلاح به تصرف معترضین درآمده است.

قذافی جوان گفت ما تونس ومصرنیستیم. اشاره او به قیام های موفق و سرنگونی رژیم های طولانی مدت در همسایگی لیبیا بود.

او اذعان داشت که اردوی کشورش در جریان اعتراضات اشتباهاتی را مرتکب شده است زیرا آنها برای برخورد با احتجاج کنندگان آموزش ندیده بودند، اما علاوه کرد که در شمار تلفات اغراق شده، و او رقم تلفات را 84 تن بیان داشت.

پسر قذافی گفت: " جهان نباید به بی نظمی درلیبیا اجازه دهد. این کار مداخله در امر توقف بی نظمی است و لیبیا را تحت التزام سیاست مستعمراتی قرار می دهد. هر کسی که توقع این را ندارد اشتباه می کند. لیبیا دو هزار کیلومتر خط ساحلی دارد وتا اروپا نیم ساعت فاصله دارد."

قذافی جوان اصلاحات ظرف چند روز آینده را مطرح ساخت، اصلاحاتی که به گفته وی به حیث "ابتکار ملی تاریخی" می باشد. او گفت رژیم مایل به رفع بعضی تعذیرات وآغاز بحث درمورد قانون اساسی است.

او تغییر در شماری از قوانین بشمول پوشش خبری توسط مطبوعات و توقف مجازات را مطرح ساخت.

شاهدان عینی گفتند اوایل روز دوشنبه اعتراض کنندگان کنترول دفتر دو چینل خبری ماهواره یی چندگانه حکومتی را بدست گرفتند.

XS
SM
MD
LG