لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب طرح منع پرواز نظامی در لیبیا


تصویب طرح منع پرواز نظامی در لیبیا

شورای امنیت ملل متحد طرح منع پرواز در لیبیا را غرض حفاظت افراد غیر نظامی و مخالفین در نتیجۀ حملات قوای حکومتی تصویب نمود.

رأی گیری روز پنجشنبه با ١٠رأی موافق ختم شد. پنج کشور در رأی دهی اشتراک نکردند.

این فیصله نامه اعضای شورای ملل متحد را اجازه میدهد تا تمام اقدامات را روی دست گیرند که دربر گیرندۀ منع هرگونه پرواز نیز میباشد. در فیصله نامه ابراز نگرانی عمیق در مورد وضع روبه وخامت لیبیا گردیده است.

قبل از رأی گیری روز پنجشنبه معمرالقذافی رهبر لیبیا مخالفین را در بن غازی هشدار داد تا تسلیم شوند و یا هم با حملۀ شدید مواجه خواهند شد.

"او گفت قوای طرفدار وی بر هیچ فردی رحم نخواهد کرد و هر خانه را برای دستگیری افراد خاین جستجو خواهند کرد."

مرکز شهر بن غازی حین رأی گیری شورای امنیت ملل متحد پُر از مخالفین حکومت لیبیا شده بود. بعضی از آنها بیرق های زمان قبل از قذافی را به اهتزاز در آورده بودند.

فرانکو فیلو صدراعظم فرانسه میگوید حکومت وی به زود ترین فرصت از اقدام نظامی حمایت مینماید. فرانسه، برتانیه و لبنان سه حامی فیصله نامۀ روز پنجشنبه بودند.

تلویزیون دولتی لیبیا هشدارداد که هرگونه اقدام نظامی تمام فضای مدیترانه و ترافیک هوایی را با خطر مواجه خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG