لینک های دسترسی

Breaking News

پسران قذافی دستگیر شدند


پسران قذافی دستگیر شدند

طی تازه ترین گزارش ها قیام کننده گان لیبیا به چهارراهی سبز مرکزی ترابلس داخل شده و ادعا می نمایند که دو پسر معمر القذافی را بشمول سیف ال اسلام ، دستگیر نموده اند.

محکمه بین المللی جنائی به روز یکشنبه تائید نمود که سیف ال اسلام در توقیف قرار دارد. رهبران گروه مخالف همچنان گفتند که محمد، پسر ارشد قذافی نیز خود را به قیام کننده گان تسلیم نموده است.

در اوایل روز معمر القذافی که در حال محاصره قرار دارد، از آنانی که هنوز به وی وفادار باقی مانده اند خواست تا از پایتخت دفاع نمایند.

"همگی باید بیرون بروید، من با شما در طرابلس هستم. عقب نشینی نمی نمائیم، ما باید تا آخرین نقطه لیبیا پیش رویم و از لیبیا در مقابل اشغالگران دفاع نمائیم . به اشغالگران اجازه ندهید که پای خود را در خاک ما بگذارند. من با شما در این جنگ یکجا هستم همانطوریکه همیشه برای تان وعده نموده ام. ما هیچگاه تسلیم نخواهیم شد. ما بنام خدا پیروز خواهیم شد. خدا بزرگ است."

یک سخنگوی حکومت لیبیا شام یکشنبه گفت، از ظهر روز تا آنوقت، در حدود ۱۳۰۰ نفر در طرابلس کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG