لینک های دسترسی

Breaking News

حملات هوایی ناتو در شهر سِرت لیبیا


حملات هوایی ناتو در شهر سِرت لیبیا

ناتو می گوید نیرو های ائتلاف به روز جمعه حملات هوایی را به "سرت" شهر زادگاه معمر القذافی در حالی انجام دادند که نیرو های قیام کننده گان با جنگجویان طرفدار قذافی در نبرد بودند.

قیام کننده گان لیبیا به روز جمعه، ساحه را بر عساکر طرفدار حکومت محدود ساختند. در عین زمان جنگجویان گروه مخالف در حالی به طرابلس داخل می شوند که حکومت مؤقتی قیام کننده گان، مرکز عملیات خود را به پایتخت کشور انتقال دادند.

در یک گزارش دیگر، مؤسسه بین المللی برای مهاجرین اعلان نمود که یک کشتی دیگر را برای نجات کارمندان خارجی از لیبیا ، فرستاده است، و همچنان پنجاه کارمند امدادی را به آنجا انتقال داده است.

شام پنجشبه یک کشتی دیگر این مؤسسه ۲۶۳ مهاجر را از لیبیا خارج ساخت.

در عین زمان خبرنگاران خارجی در لیبیا می گویند اجساد حد اقل چهل نفر را دیده اند که به نظر میرسد اعدام شده باشند.

معلوم نیست که کی آنها را کشته است. بعضی از آنها رنگ جلد تاریکتر مثل افریقایی ها را داشتند که یک قسمت زیاد از قوای نظامی قذافی را تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG