لینک های دسترسی

فعالیت دوبارۀ پنج شرکت جهانی تیل در لیبیا


فعالیت دوبارۀ پنج شرکت جهانی تیل در لیبیا

شورای ملی انتقالی لیبیا می گوید پنج کمپنی انرژی جهان دوباره عملیات شان را در لیبیا آغاز نموده اند.

این یک اقدام جدی در طرابلس به منظور بهبودی اقتصاد آنکشور است که در جریان نا آرامی های شش ماهه،شدیداً صدمه دیده است.

عارف علی نیید، یک عضو شورای انتقالی لیبیا می گوید این پنج کمپنی شامل کمپنی بزرگ نفت ایتالیایی به نام " ای ان آی" می باشد.

در عین زمان ترکیه سفارت خود را در لیبیا دوباره باز نمود . این حرکت به تعقیب به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبیا از طرف کشور های مثل رومانیه و روسیه صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG