لینک های دسترسی

Breaking News

فعالیت دوبارۀ پنج شرکت جهانی تیل در لیبیا


فعالیت دوبارۀ پنج شرکت جهانی تیل در لیبیا

شورای ملی انتقالی لیبیا می گوید پنج کمپنی انرژی جهان دوباره عملیات شان را در لیبیا آغاز نموده اند.

این یک اقدام جدی در طرابلس به منظور بهبودی اقتصاد آنکشور است که در جریان نا آرامی های شش ماهه،شدیداً صدمه دیده است.

عارف علی نیید، یک عضو شورای انتقالی لیبیا می گوید این پنج کمپنی شامل کمپنی بزرگ نفت ایتالیایی به نام " ای ان آی" می باشد.

در عین زمان ترکیه سفارت خود را در لیبیا دوباره باز نمود . این حرکت به تعقیب به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبیا از طرف کشور های مثل رومانیه و روسیه صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG