لینک های دسترسی

آمادگی مخالفین قذافی برای حمله بر آخرین مناطق تحت کنترول قذافی در لیبیا


آمادگی مخالفین قذافی برای حمله بر آخرین مناطق تحت کنترول قذافی در لیبیا

مذاکرات با نیروهای وفادار به معمر القذافی در لیبیا برای واگذاری صلح آمیز شهر تحت محاصرۀ 'بنی ولید' ناکام شده و نیروهای اداره موقت لیبیا می گویند برای حمله بر آخرین مناطق تحت کنترول نیروهای وفادار به معمر القذافی، آمادگی میگیرند.

XS
SM
MD
LG