لینک های دسترسی

تسخیر میدان هوایی شهر مصراته


یکتن از قیام کنندگان لیبیا

قیام کنندگان لیبیایی میگویند بعد از یک جنگ سخت با نیرو های قذافی کنترول میدان هوایی مصراته را در دست گرفته و مقادیر زیاد سلاح و مهمات را بدست آورده اند.

تصاویر ویدویی غیر حرفۀ که در صفحه انترنتی گروهی بنام آزادی به نشر رسیده است جشن و سرور قیام کنندگان و سلاح های بدست آمده را نشان میدهد ولی کدام تائید مستقل تا به حال ارائه نشده است.

یکی از قیام کنندگان به آژانس خبری رویترز گفت که این میدان هوایی، پایگاه عمده قذافی در شهر میصراته بود. وی میگوید قیام کنندگان پلان شده و هماهنگ با حملات هوایی قوای ناتو وارد میدان هوایی شده و آنرا تسخیر نمودند.

XS
SM
MD
LG