لینک های دسترسی

کمک طبی فرانسه به احتجاج کنندگان لیبیا


کمک طبی فرانسه به احتجاج کنندگان لیبیا

فرانسه می گوید کمک طبی خویش را به شهر بن غازی در شرق لیبیا در آنچه آغاز عملیات وسیع حمایت از قوای مخالف حکومت نامیده، می فرستد. مخالفین به سرنگونی معمر قذافی رهبر لیبیا از قدرت تلاش دارند.

فرانکویس فیلون، صدراعظم فرانسه گفت دو طیاره روز دوشنبه قرار است عازم شهر بن غازی شوند که حامل داکتران، نرس ها، دوا و تجهیزات طبی برای مردم لیبیا می باشد. فرانسه آن ساحات را "آزادی خواه" توصیف نموده است.

یک سخنگوی حکومت لیبیا روز دوشنبه هشدار داد که غرب شاید مداخله نظامی نماید.

اعتراض کنندگان مخالف حکومت با پناه بردن قطعات نظامی اردو ادارۀ تمام مناطق شرق لیبیا وبخش هایی ازغرب را از زمان آغاز قیام دراوایل ماه جاری میلادی غرض ختم حاکمیت 42 ساله قذافی، به دست دارند.

ساکنان شهر زاویه درغرب لیبیا روز دوشنبه آمادۀ مواجه شدن با حمله احتمالی توسط دو هزار عسکر طرفدار قذافی بودند که آنها گفتند شهر را به محاصره درآوردند. زاویه درفاصله 50 کیلومتری غرب طرابلس، پایتخت کشور و آخرین سنگر اصلی آقای قذافی موقعیت دارد.

XS
SM
MD
LG