لینک های دسترسی

Breaking News

کمک طبی فرانسه به احتجاج کنندگان لیبیا


کمک طبی فرانسه به احتجاج کنندگان لیبیا

فرانسه می گوید کمک طبی خویش را به شهر بن غازی در شرق لیبیا در آنچه آغاز عملیات وسیع حمایت از قوای مخالف حکومت نامیده، می فرستد. مخالفین به سرنگونی معمر قذافی رهبر لیبیا از قدرت تلاش دارند.

فرانکویس فیلون، صدراعظم فرانسه گفت دو طیاره روز دوشنبه قرار است عازم شهر بن غازی شوند که حامل داکتران، نرس ها، دوا و تجهیزات طبی برای مردم لیبیا می باشد. فرانسه آن ساحات را "آزادی خواه" توصیف نموده است.

یک سخنگوی حکومت لیبیا روز دوشنبه هشدار داد که غرب شاید مداخله نظامی نماید.

اعتراض کنندگان مخالف حکومت با پناه بردن قطعات نظامی اردو ادارۀ تمام مناطق شرق لیبیا وبخش هایی ازغرب را از زمان آغاز قیام دراوایل ماه جاری میلادی غرض ختم حاکمیت 42 ساله قذافی، به دست دارند.

ساکنان شهر زاویه درغرب لیبیا روز دوشنبه آمادۀ مواجه شدن با حمله احتمالی توسط دو هزار عسکر طرفدار قذافی بودند که آنها گفتند شهر را به محاصره درآوردند. زاویه درفاصله 50 کیلومتری غرب طرابلس، پایتخت کشور و آخرین سنگر اصلی آقای قذافی موقعیت دارد.

XS
SM
MD
LG