لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد لیبیا


اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد لیبیا

منشی عمومی ناتو می گوید که رهبران لیبیا باید دموکراسی را در آنکشور تامین کرده و از گسترش اسلحه در منطقه جلوگیری نمایند.

اندرس فو راسموسن گفته است که لیبیا باید بر اساس حقوق بشر و حاکمیت قانون رفتار کند. ناتو به روز پنجشنبه از رهبران لیبیا خواست تا دموکراسی واقعی را بر اساس احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون بنا نهند.

اندرس فوغ راس موسن منشی عمومی ناتو دریک کنفرانس خبری چنین گفت "ماموریت ناتو به پایان رسیده و یک لیبیای جدید به میان آمده است، اما کار دشوار تامین دموکراسی و رعایت حقوق بشر در این کشور در برابر رهبران لیبیا باقی مانده است، زیرا آنان آزادی خود را به دست آورده اند، اما آزادی با مسوولیت پذیری به همراه است و شورای ملی انتقالی لیبیا این مسوولیت مهم را به عهده دارد."

ناظرین حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته اند که آنان درنظر دارند درمورد کشته شدن معمرالقذافی رهبر سابق لیبیا تحقیقاتی را انجام دهند.

همچنان درمورد گسترش اسلحه در منطقه نیز نگرانی های وجود دارد، و منشی عمومی ناتو گفت که رهبران لیبیا باید هر آنچه در توان دارند به خاطر کنترول این وضعیت انجام دهند.

سازمان ملل متحد به روز جمعه اعلام کرد که متخصصین را به لیبیا می فرستد تا مطمئین شود که مواد ذروی و اسلحه بیولوژیکی مصئون است.

XS
SM
MD
LG