لینک های دسترسی

Breaking News

مساعی قیام کنندگان لیبیایی برای اخذ دارایی های منجمد شده کشورشان


مساعی قیام کنندگان لیبیایی برای اخذ دارایی های منجمد شده کشورشان

مقامات نو ظهور حکومت لیبیا خواهان کمک های مالی قدرت های جهان شده و هشدار میدهند که اگر آنان قادر به پرداخت معاشات مردم نگردیده و خدمات عامه را بعد از دوره قذافی فراهم کرده نتوانند، لیبیا با بی ثبانی مواجه خواهد شد.

محمود جبریل، عضو شورای ملی انتقالی لیبیا، در حالی این سخنان را بیان داشت که تعهد ایتالیا را برای آزاد ساختن در حدود ۵۰۰ ملیون دالر از دارایی های لیبیا در بانک های ایتالیا، دریافت نمود.

جبریل که غرض آزاد ساختن ملیارد ها دالر از دارایی های لیبیا به کشور های اروپایی سفر نموده است، در میلان با سلویو برلوسکانی، صدراعظم ایتالیا دیدار نمود و روز قبل آن با نیکلای سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه دیدن نموده بود.

نماینده شورای ملی انتقالی لیبیا اظهار داشت که وی به کشورهای دوست خاطر نشان نموده است که اگر این شورا قادر به پرداخت معاشات مردم که چندین ماه است پرداخت نشده است، نباشد لیبیا به بی ثباتی سوق داده خواهد شد.

دیپلومات های بیشتر از ۳۰ کشور جهان به روز پنجشنبه در استانبول اجلاس خواهند نمود تا چگونگی حمایت از قیام کننده گان را بعد از قذافی به بحث و مذاکره گیرند.

احمت داود گل، وزیر خارجه ترکیه به گروه تماس لیبیا گفته است که زمان جهت فراهم نمودن پول برای شورای ملی انتقالی لیبیا فرا رسیده است، وی در این مورد خواهان اقدامات از جانب ملل متحد گردید.

ملل متحد درصدد تصویب فیصله نامۀ برای آزاد ساختن در حدود یک و نیم ملیارد دالر دارایی های منجمد شده لیبیا، برای مساعدت های بشری به آن کشور می باشد.

XS
SM
MD
LG