لینک های دسترسی

Breaking News

فرار مردم از شهر سِرت در لیبیا


فرار مردم از شهر سِرت در لیبیا

با ادامۀ جنگ بین عساکر شورای انتقالی لیبیا و طرفداران قذافی که سبب فرار مردم از شهر سِرت شده است، وضعیت بشری در شهر رو به وخامت گذاشته است.

صد ها تن که اکثریت شان زنان و اطفال و سالمندان هستند با استفاده از یک توقف کوتاه در این درگیری ها، از شهر خارج شدند.

زهران هواد مهاجر فلسطینی که در شهر سِرت زندگی می کند و با زن و اولاد خود در حال فرار از شهر بود، وضعیت را بسیار وخیم توصیف کرد.

او گفت پطرول، غذا، دوا، و خلاصه هیچ چیزی وجود ندارد و مردم به خاطر گلوله باری ها قادر به خروج نیستند.

عساکر شورای انتقالی موتر ها را تلاشی می کنند که مبادا سلاح و یا طرفداران قذافی خارج شوند.

به روز شنبه کارمندان اداره بین المللی صلیب سرخ ادویه و دیگر مواد امدادی را به داخل شهر سِرت انتقال دادند.

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبیا می گوید وی یک آتش بس دو روزه را برای مهیا ساختن زمینه برای خروج مردم اعلام نموده است.

باوجودیکه آتش بس به روز جمعه اعلام شد، ولی گلوله باری و راکت اندازی به روز شنبه هم ادامه داشت.

XS
SM
MD
LG