لینک های دسترسی

پیشروی نیرو های مخالف قذافی در لیبیا


پیشروی نیرو های مخالف قذافی در لیبیا

آنها اعلان کردند که ادارۀ شهر سرشار از نفت برگا را روز شنبه چند ساعت بعد از تصرف اجدابیا دوباره بدست آوردند. آنها میگویند قوای طرفدار معمر القذافی رهبر لیبیا را از دو منطقۀ عمده بیرون ساخته اند.

اعتراض کنندگان ادارۀ ابدیجان را یک هفته قبل از دست داده بودند، اما سلسله حملات هوایی ائتلاف بین المللی علیه قوای طرفدار حکومتی آنها را قادر ساخت ادارۀ شهر را دوباره بدست آورند.

انکشافات روز شنبه یک روز بعد از آن افشار گردید که مأمورین لیبیا اعلان نمودند که آمادۀ مذاکرات دپلوماتیک غرض حل منازعه میباشند.

موسی ابراهیم سخنگوی حکومت معمر القذافی بر ختم خشونت تأکید مینماید:

" از آغاز ما خواهان ختم خشونت بوده ایم. تنها جانبی که آتش بس و آمدن روی میز مذاکره را پیشنهاد نموده ، حکومت است. گروه های مخالفت مسلح هیچگاهی اعلام آتش بس نکرده و آمادگی به مذاکراه را نشان نداده اند."

در عین حال قوای نظامی فرانسه میگوید طیاره های جنگی آن پنج طیاره و دو هلیکوپتر لیبیا را در میسترا، در شرق طرابلس از بین برده اند. طیاره های قوای ائتلاف حملاتی را در نزدیکی طرابلس انجام دادند.

انجمن کشورهای افریقایی گفته اند آنها بر انفاذ آتش بس مصمم میباشند. آنها خواهان ختم حملات هوایی قوای ائتلاف و منع حرکت قوای بحری لیبیا شده اند.

XS
SM
MD
LG