لینک های دسترسی

Breaking News

طرابلس بعد از چند روز درگیری


تعدادی از قیام کنندگان پوسته های تلاشی را در مسیر جاده های طرابلس ایجاد کرده اند.

افراد مسلح به روز شنبه در جاده های شهر طرابلس با احداث پوسته های امنیتی مصروف تلاشی وسایط نقلیه میباشند. شهر بعد از آن همه جنگ های چندین روزه آرام به نظر میرسد.

نیرو های مسلح مخالف حکومت قذافی تلاش دارند تا امنیت مناطقی را که تحت کنترول شان قرار دارد تامین نمایند. آنان ادعا دارند که اکنون بیشتر مناطق شهر طرابلس را در ادارۀ خویش دارند اما طرابلس هنوز ناآرام است و امنیت هنوز هم یک نگرانی تلقی میگردد.

محمد طارق، یکتن از قیام کنندگان میگوید:

" ما به خاطر لوای های قذافی در طرابلس ، این همه پوسته ها را ایجاد نموده ایم. ما امنیت سرک ها، دکان ها را گرفته و خانواده ها را مورد حفاظت قرار میدهیم."

در طول شب آواز انفجار ها شنیده شده و گزارش ها میرساند که میدان هوایی طرابلس نیز روز شنبه بمباردمان شده است.

آژانس خبررسانی اسوشئیتد پرس گزارش میدهد که از محل بود وباش معمر القذافی در حال حاضر خبری در دست نیست.

گفته میشود که ناتو و نیرو های مسلح مخالف حکومت قذافی اکنون بیشتر توجه خود را روی شهر زادگاهش، یعنی شهر "سِرت"، مبذول داشته اند. شهر سرت آخرین و بزرگترین سنگر حمایت کنندۀ وی به شمار میرود.

توجه بیشتر اکنون روی این موضوع عطف شده است که آیا افراد مسلح مخالف حکومت قذافی میتوانند اداره و کنترول واحدی را تشکیل داده، قانون را نافذ نموده و نشان دهند که آنها نه تنها یک دیکتاتور را سرنگون نموده اند بلکه دموکراسی را نیز تحقق بخشیده اند.

شفاخانه هایی که رها گردیده و دیگر کسی در آن کار نمیکند، مملو از اجساد میباشد. دکانها مسدود بوده و طیاره های بم افگن در میدان هوایی طرابلس نشست نموده اند.

از سوی دیگر شهروندان طرابلس به تدریج بعد از درگیری های چند روزه در جاده ها و سرک ها هویدا میگردند. تعداد زیادی از شهروندان به خاطر درگیری ها منازل خویشرا ترک گفته و به شهر های دیگری رفته اند در حالیکه بعضی از آنان با مخالفین حکومت قذافی پیوسته و در آزاد سازی شهر طرابلس حصه گرفتند.

شهروندان شهر طرابلس میگویند کمبود انرژی برق و آب آشامیدنی شهر را تهدید میکند. بازار ها تخریب شده و یا هم اکثراً مسدود میباشد.

از سوی دیگر لیبیایی ها بعد از ختم ماه رمضان، در حالی برای عید آمادگی میگیرند که در بازار ها مواد غذایی کافی برای خرید یافت نمی شود.

" خوب معلوم است که ما به غذا نیاز داریم و میخواهیم برای عید آمادگی بگیریم، فقط همینقدر میخواهم بگویم دیگر کدام مشکلی نیست."

یکتن از شهروندان طرابلس که خواهان بازگشایی بازار ها در شهر اند.
یکتن از شهروندان طرابلس که خواهان بازگشایی بازار ها در شهر اند.

یکتن دیگر از شهروندان طرابلس میگوید:

" ما ازین افراد میخواهیم تا دکان ها و بازار ها را باز نمایند. ما مواد غذایی، آب آشامیدنی و یا هیچ چیزی دیگری را دریافت کرده نمیتوانیم. میخواهیم تا بازار ها باز شده و زندگی دوباره روال عادی اش را باز یابد."

هر چند پوستۀ سرحدی راس جیدر توسط قیام کنندگان تصرف شده است اما سرک های طرابلس هنوز پاکسازی نشده و جنگ هنوز هم در زواره که شهر های راس جیدر و صبراتا را با هم وصل میکند جریان دارد.

پس به این معنی است که راه عمدۀ اکمالاتی به شهر طرابلس هنوز هم مسدود میباشد.

XS
SM
MD
LG