لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار صدراعظم ترکیه از لیبیا


دیدار صدراعظم ترکیه از لیبیا

رجب طیب اردُغان صدراعظم ترکیه برای نشان دادن حمایت اش از حکومت موقت در لیبیا، روز جمعه به طرابلس مواصلت نمود. اردُغان در سخنرانی اش به مردم لیبیا، از جنگجویان وفادار به قذافی در شهر های سِرت و بنی ولید خواست تا از مقاومت بیهوده، دست بردارند.

وی افزود:

"ما در لیبیا سرمایه گذاری خواهیم کرد، مکاتب دوباره گشوده میشود. ما در ساختار مکاتب و دیگر أمور بازسازی، کمک خواهیم کرد. حکومت من، تا حد توان به شما کمک را دوام خواهد داد و با حکومت جدید لیبیا همکار خواهد ماند."

نیرو های مربوط حکومت موقت لیبیا، به شهر بنی ولید سرازیر شده و همچنان در شهر سِرت، زادگاه مُعمرالقذافی، نیز درگیر جنگ شدیدی شده اند.

نیرو های وفادار به قذافی مستقر در این دو شهر، تسلیم پذیری به نیرو های مربوط به شورای عبوری لیبیا را رد کرده بود.

جنگ های که امروز جمعه درین دو شهر درگرفت، نشاندهندۀ توسعۀ دامنۀ تهاجمات نیرو های حکومت موقت بر آخرین پایگاه های قذافی می باشد.

XS
SM
MD
LG