لینک های دسترسی

Breaking News

تقبیح سرکوبی تظاهرات لبییا توسط اوباما


تقبیح سرکوبی تظاهرات لبییا توسط اوباما

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که سرکوبی خشونتبار در لیبیا تخطی از معیارات بین المللی میباشد، او به تیم امنیت ملی خویش دستور داد تا برای رسیدگی به این بحران، آمادۀ انجام هر نوع وظیفۀ باشند.

آقای اوباما به روز چهارشنبه گفت، این یک امر لازمیست که تمام کشور ها باید در پاسخ به عمل وحشیانۀ ملیشه ها و حامیان رهبر لیبیا، علیه افراد ملکی در آنکشور ، هم صدا باشند.

رئیس جمهور ایالات متحده در اولین تصبرۀ عامه ، بحران لیبیا را ، زجر دهنده ، خونین ، ظالمانه و غیر قابل قبول خواهند. او گفت، حقوق بشر ذاتی غیر قابل بحث بوده و باید به آن متفق بود.

از سوی دیگر "سوسیلو بم بنگ یودهویونو" رئیس جمهور اندونیزیا خشونت در لیبیا را تقبیح نموده نگرانی خود را در رابطه به وضعیت در آنکشور اظهار نموده از ملل متحده خواست تا برای توقف خشونت اقدام نماید.

در عین حال گروه ناظر "سایت" مستقر در ایالات متحده به روز پنجشنبه گفت، شاخۀ افریقای شمالی القاعده با نشر یک بیاینه اتحاد خویش را با احتجاج کنندگان ضد حکومتی اعلان نموده است. این گروپ از گروه القاعده در مغرب اسلامی نقل نموده که از مردم لیبیا خواسته است تا به تظاهرات شان ادامه دهند.

رئیس جمهور اوباما گفت او هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده را به مذاکرات بین المللی میفرستد که قرار است در ژنیو برگزار گردد، هدف این مذاکرات توقف سرکوبی احتجاج کنندگان است.

ازجانب دیگر روزنامۀ سویدنی از وزیر عدلیۀ اسبق لیبیا نقل نموده که میگوید، معمر القذافی رهبر آنکشور شخصاً امر بمگذاری لاکربی را صادر نموده بود که در سال 1988 جان 270 تن را گرفت.

از مصطفی عبدالجلیل طی یک مصاحبه با نشریۀ اکپریشن مستقر در ستاکل هوم نقل شده که میگوید " من ثبوت دارم که قذافی امر بمگذاری لاکر بی را صادر نمود".

قذافی مسؤلیت لیبیا در قبال بم گذاری در پرواز 103 Pan Am را بر عهده گرفت که در ساحۀ لاکربی سکاتلند منفجر گردیده 259 تن را در هوا و 11 تن دیگر را در زمین از بین برد. وی بعداً به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت. اما شخصاً امر این بمگذاری را رد نمود.

XS
SM
MD
LG