لینک های دسترسی

تداوم خشونت ها در لیبیا


تداوم خشونت ها در لیبیا

درگیری ها میان نیروهای وفا دار به معمر القذافی و قیام کنندگانِی که از ناتو مساعدت دریافت نموده اند، درسه شهر لیبیا جریان دارد.

قیام کنندگان در شهر مصراته نیروهای طرفدار حکومت را به استفاده از بم های خوشه یی متهم نموده اند.

یک سخنگوی قیام کنندگان به آژانس خبررسانی رویترز گفت که نیروهای وفادار به قذافی حد اقل صد بم خوشه یی را به روز شنبه دریک ساحۀ صنعتی استفاده نموده اند.

بم های خوشه یی بعد از انفجار به بم های کوچک دیگر متفرق میشود که میتواند باعث خسارات مالی و جانی گسترده گردد. در برخی از کشورها استفاده از بم های خوشه یی ممنوع قرار داده شده است زیرا این گونه مهمات بی حد خطرناک تلقی میشود.

XS
SM
MD
LG