لینک های دسترسی

Breaking News

لیبیا: ناتو منازل رهایشی را بمبارد میکند


لیبیا: ناتو منازل رهایشی را بمبارد میکند

مقامات لیبیایی میگویند، ناتو به روز یکشنبه در طرابلس بر یک ساحۀ رهایشی بمباردمان نموده، به شمول چند طفل، پنج غیرنظامی را از بین برد.

خبرنگاران به ساحۀ "اراده" در طرابلس انتقال داده شدند، جاییکه فعالیت های نجات در عمارات تخریب شده جریان داشت.

خالد کریم معین وزارت خارجۀ لیبیا، ناتو را متهم نمود که این پیمان عمداً منازل غیر نظامی را هدف قرار میدهد، وی علاوه نمود، حملۀ مذکور نشاندهندۀ وحشیگری غرب میباشد.

خبرنگاران به شفاخانه نیز انتقال داده شدند و به آنان به شمول جسد دو نوجوان، چندین جسد دیگر نیز نشان داده شد که به گفتۀ مقامات در جریان حملۀ هوایی ناتو کشته شده اند.

در مورد این خبری که مستقلانه نمیتواند تایید شود، ناتو تا به حال اظهار نظر ننموده است.

XS
SM
MD
LG