لینک های دسترسی

قطر مخالفین لیبیا را به رسمیت شناخت


قطر مخالفین لیبیا را به رسمیت شناخت

قطر به حیث اولین کشور عربی روز دوشنبه مخالفین لیبیا را به رسمیت شناخت و به آنان مشروعیت قائل شد تا رهبری لیبیا را به دست گیرد. قطر همچنان با کشور های غربی در انجام حملات هوایی بر لیبیا شرکت نموده است.

در عین حال قوای مخالفین حکومت لیبیا روز دوشنبه به پیشروی شان به جانب غرب شهرک سیترا، زادگاه معمرالقذافی رهبر لیبیا ادامه میدادند.

سیترا منطقه یی است که جنگ شدیدی در آن برای تصرف پایگاه حکومت به اوج خود می رسیده است.

مخالفین حکومت با همکاری حملات بین المللی به جانب طرابلس مرکز لیبیا پیشروی می کنند و ساحاتی را عساکر حکومتی قبلاً تصرف نموده بود، در نتیجۀ کمک منع پرواز بر لیبیا که توسط جامعۀ جهانی نافظ شد دوباره بدست آورده اند.

XS
SM
MD
LG