لینک های دسترسی

Breaking News

تصرف یک شهر عمدۀ لیبیا توسط شورشیان


تصرف یک شهر عمدۀ لیبیا توسط شورشیان

شورشیان لیبیا به روز شنبه یک شهر کلیدی را در غرب آن کشور از قوای حکومتی تصرف نمودند. این نزدیک ترین تقرب مخالفین به مرکز آن کشور در نتیجۀ چندین ماه درگیری می باشد.

خبرنگاران رسانه های غربی در شهر 'بئرالغنم' تأیید نمودند که ادارۀ شهر به دست شورشیان می باشد. این شهر در ۸۰ کیلومتری طرابلس موقیعت دارد.

شورشیان می گویند شهر 'بئرالغنم' را روز شنبه با حمایت هوایی پیمان اتلانتیک شمالی تصرف نمودند. خبرنگاران گفتند که وسایط نقلیۀ ترک شدۀ حکومت و نشانه های حملات هوایی ناتو را در شهر دیده اند.

اما بغدادی محمودی صدراعظم لیبیا به روز یکشنبه گفت شهر 'بئرالغنم' تا هنوز تحت ادارۀ حکومت قرار دارد.

XS
SM
MD
LG