لینک های دسترسی

رنگ نور با افسردگی و شادی انسانها پیوند دارد


معروض بودن با نور تلویزیون در شب می تواند سبب ایجاد افسردگی در انسانها شود
دانشمندانی که در مورد ارتباط رنگ با اعراض افسردگی در انسانها پژوهش می کنند، به گونۀ آزمایشی حیوانات لابراتواری را با درجات مختلف رنگها روبرو کردند.

برای این پژوهش موش های بزرگ لابراتواری برگزیده شد، زیرا این موجودات شب زنده دار اند، یعنی در جریان روز خوابیده و در شب فعال استند.

گروهی از این حیوانات هنگام شب در تاریکی نگهداشته شدند، گروه دیگری از این جانوران با نور آبی معروض شدند، گروه سوم در موجودیت نور سفید به خواب رفتند و گروه اخیر نیز با نور سرخ روبرو ساخته شدند.

با گذشت چهار هفته پژوهشگران مقدار آب شیرین را سنجش کردند که این جانواران آنرا نوشیده بودند. حیوانات بیشتر افسرده مقادیر کمتر آب را نوشیده بودند.

رندی نلسن، آموزگار در پوهنتون اوهیو و دستیار نویسندۀ این پژوهش می گوید، حیواناتی که در نور آبی و سفید نگه داشته شده بودند، افسرده ترین بودند.

نلسن می گوید "آنچه را دیدیم این بود که این حیوانات هیچ گونه تشوش خواب را از خود نشان ندادند. اما حیوانات معروض با روشنی تابان علایم افسردگی را بروز دادند، حالانکه جانواران مواجه با نور سرخ کمرنگ چنین چیزی را تجربه نکردند.

نلسن شرح می دهد که سلول های حساس در برابر نور در موشها که با بینایی ربطی ندارند، سیگنالهایی را به زمان سنج دماغ شان فرستاد که دوران طبیعی خواب و بیداری را اداره می کند.

نلسن می گوید که نور آبی و سفید رنگ سبب افسردگی جانوران شد و به گونۀ شگفت انگیز جانوران معروض با نور سرخ یا تاریک چنین چیزی را تجربه نکردند.

نلسن برای افرادی که در شب کار می کنند سفارشی می کند که مواجه شدن با صفحۀ تلویزیون، صفحات کمپیوتر و وسایلی از این قبیل را که نور آبی فام دارد، محدود سازند.

او می گوید که برای جلوگیری از معروض بودن با این نور می توان از عینک های فلتر دار کار گرفت یا فلتر هایی را که نور را بیشتر به شکل سرخرنگ مبدل می سازد به روی صفحات کمپیوتر نصب کرد.

مقاله یی در مورد تاثیرات رنگ نور بر مزاج و خلق انسان ها در ژورنال علوم عصبی امریکا به نشر رسیده است.

گزارشگر: جسیکا برمن، خبرنگار صدای امریکا
برگردان: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG