لینک های دسترسی

یک تن رهبران جنبش عمده پاکستان در لندن کشته شد


اکثر دفاتر و موسسات دولتی و غیر دولتی در شهر کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، در حالی مسدود بود که مقامات درین شهر انتظار خشونت های را دارند که علت آن قتل یک سیاست مدار تبعید شده در لندن خواهد بود.

جسد عمران فاروق بروز پنجشنبه با زخم های ناشی از کارد در بیرون منزلش در لندن کشف شد. فاروق عضو جنبش قوامی متحده یا ام کیو ام میباشد که بخشی از ائتلاف حاکم در ایالت سند کراچی و حکومت فدرال است.

فاروق ستار، عضو عالی رتبه دیگر ام کیو ام میگوید، او منتظر ختم تحقیقات پولیس خواهد بود. پولیس میگوید، در زمینه توقیفی صورت نگرفته است.

بروز جمعه پس از اینکه ام کیو ام ده روز عزا اعلان کرد، اکثر دوکان ها و رستورانت ها در جنوب شهر کراچی مسدود بود.

سال ها بود که فاروق در عرصه سیاسی فعالیت نداشت.

یازده سال قبل، پس از اینکه مقامات پاکستان فاروق را متهم به جرایم متعدد کردند، او خواهان پناهندگی به برتانیه شد. او اتهامات را رد میکرد.

XS
SM
MD
LG