لینک های دسترسی

Breaking News

تبعۀ مسلمان بریتانیا شاروال شهر لندن شد


صدیق خان شهردار جدید لندن

سیاستمدار برتانوی پاکستانی الاصل از حزب کارگر، با کسب اکثریت آرا شاروال شهر لندن شد.

صدیق خان پسر یک راننده بس از جنوب لندن،با اکثریت قاطع آرای مردم برنده شد. آقای خان پیروزی خود را به عنوان پیروزی امید بر هراس و وحدت بر انقسام و جداسازی توصیف کرد. آقای خان ضمن ابراز این که او به شهر خود افتخار میکند و عمیقا از اعتمادی که مردم به او نموده اند سپاسگزاری کرده گفت: هرگز حتی به خواب هم نمیدیدم که کسی مرا روزی بحیث شاروال شهر لندن انتخاب کند. سپاس ازین که امروز غیر ممکن را امکان پذیر ساختید.

پیروزی او در نتیجه چشمگیر انتخابات محلی و منطقه یی صورت گرفت که منجر به چند تغییر محدود ولی بزرگ شد، اما تاکید برانقسام سیاست بریتانیا قبل از همه پرسی ها درمورد باقی ماندن آنکشور در اتحادیه اروپا میکند.خان با کسب بیش از یک اعشاریه سه میلیون رأی یعنی ۵۷ درصد آرا در مجموع، بر زک گولدسمیت ، رقیب محافظه کارخود که 43 در صدر آرا را حاصل کرد، پیروز شد.

عده زیاد مردم در لندن انتخاب صدیق خان را به حیث یک شاروال مسلمان جشن گرفتند. خان، فرزند مهاجرین پاکستانی، پایتختی را رهبری میکند که هنوز هم در تلاش حفاظت از حملات و تهدیدات تندروان اسلامی است .

او طی سخنرانی اش پس از احراز مقام گفت : ترس و بیم ما را امن تر نمیسازد بلکه صرف باعث ضعیف تر شدن ما خواهد شد، و سیاست های هراس انگیز در شهر ما جایی ندارد. نظر پرسی ها بیانگر آن است که مسائل عمده در رقابت های شاروالی ، افزایش هزینه های مسکن و حمل و نقل بوده است. خان وعده کرده که کرایۀ حمل و نقل عامه را برای بسیاری مردم از بین خواهد برد.

XS
SM
MD
LG