لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها در مورد امنیت المپیک


یک کمیتۀ پارلمانی برتانیه روز پنجشنبه گزارشی را نشر کرد که بیانگر نگرانی از امنیت مسابقات المپیک است. این نگرانی بعد از آن آشکار میشود که یک شرکت امنیتی که قرارداد تامین امنیت المپیک را دارد، گفته نتوانسته است که محافظان امنیتی کافی را استخدام کند.

شرکت امنیتی G4S به خاطر پوره نکردن شرایط قرارداد از مردم و حکومت پوزش طلبی کرده است. این شرکت می گوید که در گرفتن درخواستی ها برای استخدام محافظان امنیتی مشکل دارد.

این مشکل حکومت برتانیه را وادار ساخت تا 13500 منسوب قوای امنیتی آن کشور را برای تأمین امنیت مسابقات المپیک اعزام کند.

شرکت امنیتی خصوصی گفته است که به اساس شرایط قرارداد، معاش عساکر برتانوی را در جریان مسابقات را خواهد پرداخت.

XS
SM
MD
LG