لینک های دسترسی

افزایش یک نوع معمول پشۀ ناقل مالاریا در جهان


یک متخصص مالاریا: افرادی که به نوع ویواکس ملاریا مصاب می گردند، معمولاً احساس می کنند که به سرما خوردگی شدید مبتلا شده اند.
تخمین شده که حدود دو و نیم میلیارد انسان در مناطقی زندگی می کنند که در آن مالاریای نوع ویواکس واگیر است.

پلازمودیم ویواکس از جملۀ پنج نوع مالاریای است که توسط پشۀ ناقل آن به انسان سرایت می کند. اعراض و علایم این نوع مالاریا در مقایسه با شکل فلسیفورم آن که سالانه ۶۶۰ هزار نفر را به کام مرگ می کشاند؛ کمتر شدید است.

پیتر زیمرمن، متخصص ملاریا می گوید، افرادی که به نوع ویواکس مالاریا مصاب می گردند معمولاً احساس می کنند که به سرما خوردگی شدید مبتلا شده اند.

آقای زیمرمن می گوید "مریضان با کم خونی شدید مواجه شده و در کل احساس خوبی نمی داشته باشد، اعراضیکه با مرض یکجا سیر می کند – سردردی، دلبدی، خستگی و بی حالی می باشد."

زیمرمن که در بارۀ پلازمودیم ویواکس در پوهنتون اوهایو مصروف پژوهش است می گوید، باوجود این هم مرض ناشی از آن نوع ملاریا می تواند باعث مرگ افرادی شود که به سو تغذی مبتلا بوده و یا هم به چندین انتان مبتلا اند.

پرازیت ویواکس می تواند در جگر مخفی شده و چندین بار دوباره فعال گردیده و باعث عود یا برگشت مرض شود.

کارشناسان به این باور اند که تا کنون ۹۵ درصد نفوس تحت خطر احتمالی ابتلا به پلازمودیم ویواکس در تعدادی از قاره ها، به شمول امریکای جنوبی، جنوب آسیا و افریقا؛ به خاطری به پلازمودیم ویواکس مبتلا نشده اند که کرویات سرخ خون آنان فاقد یک پروتین خاصی به نام "دفی پروتین" یا "FY گلایکوپروتین" می باشد.

بدون موجودیت این نوع پروتین در کرویات سرخ خون، ویواکس نمی تواند داخل حجرات خون گردد.

اما در سال های اخیر، زیمرمن و همکارانش دریافتند که حتا در مناطق شرقی افریقا، افراد عاری ازDuffy پروتین نیز به ملاریای نوع ویواکس تشخیص شده اند.

زیمرمن می گوید "آنچه ما در جزیرۀ مداگاسکار می بینیم، در اجتماع که مردم به سطح بلندی با دفی مثبت و منفی زندگی می کنند؛ طوری به نظر می رسد که افراد عاری از پروتین دفی هم به شکل مساویانه در برابر پلازمودیم ویواکس حساس شده اند."

زیمرمن به این باور رسیده است که پرازیت ویواکس دیگر قادر شده مقاومت طبیعی این گونه افراد را بشکند و حجرات خون را در عدم و یا فقدان پروتین Duffy مصاب سازد.

اگر چنین امری باشد، این معنی را می دهد که ویواکس به یک تهدید بسا عمده تر و خطرناکتر تبدیل شده است.

اما این متخصص امراض مالاریا براساس پژوهش های انجام شده می گوید که افراد عاری از پروتین نوع Duffy، تا هنوز هم در خطر کم ابتلا به مالاریای نوع ویواکس قرار دارند.

زیمرمن نتایج و یافته های پژوهشی خود را در نشست انجمن داکتران مناطق گرمسیر و مراقبت صحی در واشنگتن بیان داشت.

دو پژوهش جدید که توسط پیتر زیمرمن و همکارانش روی تغیر در شیوۀ مصابیت نوع پلازمودیم ویواکس انجام شده در نشریۀ امراض غفلت شدۀ مناطق گرمسیر به جاپ رسیده است.

گزارش: جسیکا برمن، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG