لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم پیشین مالیزیا به ظن فساد اداری، ممنوع الخروج شد


در واکنش به اقدام حکومت جدید مالیزیا، نجیب رزاق، صدراعظم پیشین مالیزیا، گفته است که به تصمیم ادارۀ مهاجرت کشورش احترام دارد و همراه با خانواده اش در مالیزیا باقی خواهد ماند

نجیب رزاق و همسرش می خواستند ذریعۀ یک طیارۀ شخصی ظاهراً برای سپری کردن تعطیلات به اندونیزیا بروند.

ماهاتیر محمد، صدراعظم جدید مالیزیا، در زمرۀ نخستین کار هایش پس از احرازقدرت، نجیب رزاق صدراعظم پیشین آن کشور و همسرش را از مالیزیا ممنوع الخروج کرد.

ادارۀ مهاجرت مالیزیا گفته که نامهای صدراعظم پیشین و همسرش، درج لست سیاه شده است. بعضی اسناد افشا شده نشان داده که نجیب رزاق و همسرش، روسما منصور، می خواستند روز شنبه ذریعۀ یک طیارۀ جت شخصی به اندونیزیا بروند.

شایعاتی نیز وجود دارد که صدراعظم پیشین مالیزیا می خواست از پیگرد عدلی احتمالی در پیوند به اتهامات فساد، فرار کند.

حزب مربوط به نجیب رزاق در انتخابات چهارشنبه گذشته، با شکست مواجه شد و به اینگونه، برای نخستین بار پس از شش دهه در مالیزیا، قدرت به یک حزب دیگر انتقال یافت.

حزب جبهۀ ملی مالیزیا که پس از استقلال آن کشور از بریتانیا در قدرت بود، در انتخابات هفتۀ گذشته از مجموعۀ ۲۲۲ کرسی در پارلمان، فقط ۷۹ کرسی را به دست آورد.

صدراعظم پیشین مالیزیا در واکنش به اقدام حکومت جدید آن کشور گفته است که به قوانین و مقررات ادارۀ مهاجرت مالیزیا احترام قایل است و همراه با خانواده اش در کشورش باقی خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG