لینک های دسترسی

Breaking News

مالدیف روز جمعه صحنه بروز احتجاجات خواهد بود


مالدیف روز جمعه صحنه بروز احتجاجات خواهد بود
مالدیف روز جمعه صحنه بروز احتجاجات خواهد بود

مالدیف روز جمعه بازهم بعد از یک هفته درگیری های شبانه بین پولیس و احتجاج کنندگان ضد حکومتی شاهد احتجاجات بیشتر خواهد بود. اعتراضات به خاطر خشم مردم از پالیسی های محمد ناشید رئیس جمهور آن کشور تقویت یافته است.

سازمان دهندگان احتجاجات گفتند آنها در نظر دارند فعالین بیشتری را به مالی، پایتخت مالدیف ذریعه قایق از صدها جزیرۀ کوچک انتقال دهند تا یک کشور را تشکیل دهند. این در حالی است که رهبران حزب حاکم مالدیف تعهد نموده اند برای دفاع از حکومت در صورت بروز درگیری به طور مستقیم وارد اقدام شوند.

مقامات حکومتی مالدیف می گویند پولیس در صورت بروز خشونت دست به "اقدام لازم" خواهند زد.

XS
SM
MD
LG