لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام استقلال از سوی شورشیان طوارق در شمال مالی


شورشیان طوارق در شمال مالی، امروز جمعه اعلام استقلال کرده و از جهانیان خواستند که کشور نام نهاد شان "زاواد" را به رسمیت بشناسند.

اتحادیۀ افریقا بلافاصله این اعلامیۀ شورشیان را رد کرد و آن را ادعای بی ارزش و واهی خواند.

فرانسه که سابق کشور بزرگ استعمارگر در شمال افریقا بود، نیز این گام شورشیان طوارق را رد کرده است. جیرارد لانگه وزیر دفاع فرانسه گفت، اعلام یک طرفۀ استقلالی که از سوی ممالک افریقایی به رسمیت شناخته نشود، بی مفهوم می باشد.

شورشیان مربوط جنبش ملی آزادی ازاواد در سایت انترنتی خود گفته اند که آنها سرحدات شان را با ممالک مجاور، احترام خواهند گذاشت. این شورشیان به روز پنجشنبه آتش بسی را اعلام کرده و اظهار داشتند که به هدف شان رسیده اند.

شورشیان طوارق با همراهی جنگجویان تندرو اسلامی، هفتۀ گذشته در یک حملۀ برق آسا شهر های کیدال، گاو و تیمبوکتو را در ظرف سه روز تسخیر کردند.

تا حال روشن نیست که آیا گروه اسلام گرای موسوم به "انصار دین" نیز مانند شورشیان طوارق از جنگ دست خواهند کشید یا خیر. این گروه اسلامی با یک شعبۀ القاعده در شمال افریقا مرتبط بوده و در برخی ساحات، شریعت اسلامی را نافذ ساخته است.

XS
SM
MD
LG