لینک های دسترسی

دلشکستگی مردم پس از مرگ مندیلا


مردم افریقای جنوبی می گویند که به خاطر مرگ نلسن مندیلا، نماد مبارزه بر ضد اپارتاید، مبارز آزاده یی که یک نظام نژاد پرست را سرنگون کرد و به نخستین رئیس جمهور سیاه پوست افریقای جنوبی تبارز کرد، دلشکسته اند.

اما به نظر می رسد که ناخشنودی گسترده در درون کنگرۀ ملی افریقایی – حزبی که آقای مندیلا آن را به قدرت رساند – وجود داشته باشد.

نلسن مندیلا همواره با شوخی می گفت که پس از مرگ، فوراً یک شاخۀ از حزب کنگرۀ ملی افریقایی را در جنت شکل خواهد داد. اما در دنیا، حزبی که مندیلا در سال ۱۹۹۴ آنرا به قدرت رساند، درخشش خود را از دست می دهد.

مردم افریقای جنوبی سال آینده انتخابات ملی را برگزار و از بیستمین سالروز انتقال حاکمیت از اقلیت سفید پوست به دیموکراسی در افریقای جنوبی تجلیل می کنند.

حزب کنگرۀ ملی افریقایی از دو دهه به اینسو در عرصۀ سیاسی سهم بارز داشته و رهبران آن حزب همواره از ایثارگری بی دریغ آقای مندیلا به عنوان عامل جدایی ناپذیر در این زمینه یاد آوری می کنند.

اما مردم افریقای جنوبی می گویند که آقای مندیلا به مردم این فرصت را داد تا از حزب وی انتقاد کنند و چنین زمینه سازی علاقمندی مردم را نسبت به مندیلا حتا پس از مرگش بیشتر ساخته است.

آزادی بدون مساوات

افریقای جنوبی ممکن آزاد باشد، اما از مساوات فاصلۀ زیاد دارد، چون هنوز هم شهروندان سیاهپوست آن کشور هنوز هم از رهگذر اقتصادی در سطح پایین قرار دارند. میزان بیکاری ۲۶ در صد است. حزب حاکم نیز در سالیان اخیر به خاطر چندین مورد اختلاس تقبیح شده است.

فرانس مالوکا -۶۶ ساله- در شهرک فقیرنشین الکساندرا زندگی می کند. او می گوید که از این پس، بر حزبی که به وی آزادی داد و حتا بر جاکوب زوما رئیس جمهور کنونی افریقای جنوبی باورمند نیست. اوی م گوید "هم اکنون زجر می کشیم. کنگرۀ ملی افریقایی بیشتر از این و زیر قیادت زوما خوبی ندارد و آن حزبی نیست که ما به آن نیاز داریم. زمانیکه مندیلا در این حزب بود رای می دادیم و اکنون نه."

مموسی میمانی، سخنگوی ائتلاف دیموکراتیک افریقای جنوبی می گوید که آن حزب به خاطر درگذشت آقای مندیلا از ابراز نظر در مورد مسایل سیاسی پرهیز کرده است. او نیز مانند اکثر مردم افریقای جنوبی به آقای مندیلا با نام قبیله اش- مدیبا- اشاره کرد.

میمانی می گوید که حزب وی می پذیرد که آقای مندیلا یک سیاستمدار کار کشته بود. اما او اضافه می کد که سالها پیش از مرگ آقای مندیلا، حزب کنگرۀ ملی افریقایی متشنج شده بود.

وضعیت موجود در افریقای جنوبی یک حالت کم نظیر را ایجاد کرده است و آن افزایش رای دهندگان مردد است. جان موگانو -۳۲ ساله- یکی از این رای دهندگان است. او نگران است که مرگ آقای مندیلا، اعتماد جهانی را نسبت به افریقای جنوبی کم خواهد ساخت.

در واقع همین میراث آقای مندیلا است، یک رهبر نهایت الهام دهنده و گرانمایه یی که اکثر مردم در نبود او نمی توانند تجسمی از آیندۀ خود داشته باشند.
XS
SM
MD
LG