لینک های دسترسی

آمادگی های موفق برای پرواز به مریخ


آمادگی های موفق برای پرواز به مریخ

یک گروه شش نفری پژوهشگران بین المللی بعد از 520 روز پرواز آزمایشی به مریخ از یک مرکز فضایی روسیه موفقانه بیرون شدند.

این گروه شش نفری فضای مشابه مریخ را در این مرکز فضایی روسیه در مسکو تجربه کردند که به استثنای وزن، تمام اوضاع آن مانند قید بودن هوا، فشار و خستگی به مثابۀ مریخ بود.

سه شهروند روسیه، یک فرانسوی، یک ایتالیایی و یک شهروند چین بعد از به اصطلاح "برگشت" به زمین ابراز خوشنودی کردند.

در جریان این تجربه، نبود هوای تازه و روشنی آفتاب، فشار روحی را بالای آنها به اندازۀ زیاد ساخته بود که یکدیگر را تحمل کرده نمی توانستند.

اما اکنون همۀ آنها می گویند امیدوار روزی اند که به شکل حقیقی به مریخ سفر کنند.

XS
SM
MD
LG