لینک های دسترسی

Breaking News

عروسی مشترک صد جفت در بامیان


در یک اقدام کم سابقه یک صد زوج جوان در بامیان به صورت دسته جمعی مراسم عروسی شان را جشن گرفتند.

این مراسم ازدواج که در مرکز شهر بامیان برگزارشده بود. محمد امین، یکی از این داماد ها به صدای امریکا گفت که این ابتکار او را قادر ساخت بدون پرداخت هزینۀ گزاف مرحلۀ جدید زندگی خود را آغاز کند.

وی افزود این نوع عروسی باعث شد که جوانان فقیر ولایت بامیان با کمترین مصرف موفق به تشکیل خانواده شوند.

به گفته این داماد جوان، در عروسی های انفرادی حدود هفت صد و تا هشت صد هزار افغانی مصرف میشود، درحالیکه وی توانسته است با مصرف پنجصد تا یک هزار افغانی – که آن هم پول کرایۀ موتر بود – عروسی کند.

محمد سجاد محسنی، سخنگوی شورای علمای بامیان به صدای امریکا گفت "عروسی دسته جمعی سبب کاهش خشونت های خانوادگی، جلوگیری از ازدواج خرد سن و اجباری نیز می گردد."

وی افزود که مشخصات تمام زوج ها در این عروسی به شکل رسمی ثبت می شود که باید آنها سن قانونی را تکمیل کرده باشند.

به باورد آقای محسنی جوانانی که توان عروسی را نداشتند در بعضی موارد حتی مجبور می شدند از خانه فرار کنند. اما با تداوم محافل عروسی دسته جمعی فرار جوانان نیز از بامیان کاهش خواهد یافت.

مصارف این عروسی دسته جمعی ازطرف نهاد غیر انتفاعی "آسایش جهانی" پرداخته شده بود. یوسف علی، رییس این نهاد میگوید کسانی را شناسایی کردیم که توانایی پرداخت مصارف گزاف عروسی را نداشتند.

وی افزود که مؤسسۀ آسایش برای هر زوج مبلغ پنجصد دالر امریکایی و لوازم منزل را نیز کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG