لینک های دسترسی

Breaking News

خبر خوش درمورد صحت طفل و مادر در افغانستان


خبر خوش درمورد صحت طفل و مادر در افغانستان

یک تحقیق جدید در کابل نشان داده است در صورتی که مشوره دهی درست به خانواده ها در مورد کاهش ولادت ها استفاده از شیر مادر و تشویق به واکسین نمودن انجام شود بالایی کاهش مرگ و میر مادر و طفل تاثیر فراوانی داشته است.

این تحقیق که توسط چندین نهاد بین المللی حمایه طفل ومادر به همکاری وزارت صحت عامه افغانستان در کابل صورت گرفته است نشان داده است که ۹۸ درصد از مردان که از مشوره ها استفاده کرده با جلوگیری از ولادت های پیهم موافق میباشند.

داکتر نادره حیات معین وزارت صحت افغانستان میگوید از چهار طفل یک تن به دلیل در نظر نگرفتن مشوره های ضروری توسط والدین شان در افغانستان تلف میشوند:

داکتر نادره حیات، معین وزارت صحت عامه: "خوشبختانه نتایج این سروی به ما نشان داد که در نتیجه همین سروی ها ۶۸ ٪ خدمات فاصله دهی میان ولادت ها افزایش یافته و به همین ترتیب خدمات واکسین ۶۰ ٪ افزایش را نشان میدهد".

عبد الرحیم و خانمش: "ما بعد از مشوره ها اکنون یک طفل داریم و این مشوره سبب شده است که ما زنده گی آرامتر و اقتصاد بهتر داشته باشیم"

این تحقیق به مدت هجده ماه در کابل انجام شده است که نتیجه آن تداوم مشوره دهی به فامیل ها به منظور کنترول ولادت های پیهم دادن شیر مادر به اطفال تا دوساله گی وتشویق واکسین نمودن میباشد که سبب کاهش مرگ و میر مادران و اطفال آنها میگردد.

به اساس گذارش ار مادر در افغانستان به گونه اوسط شش تا هفت بار ولادت میکنند که به اساس همین ولادت های پیهم سالان یک میلیون و دوصد هزار طفل در این کشور تولد میگردد.

XS
SM
MD
LG