لینک های دسترسی

استخدام پشک های ولگرد در چین


پشک های وحشی که جهت شکار موشها استخدام شده اند.

مقامات یک شهر دورافتاده در غرب چین پشک های ولگرد را جمع آوری نموده آنها را برای شکار موش ها در چراگاه ها مشغول میسازند.

سنهوا آژانس خبررسانی رسمی چین میگوید، در حدود ۱۵۰ پشک ولگرد که رسانه ها آنرا " اردوی پشک ها" خوانده است جمع آوری شده و در چراگاه های خارج از شهر "بولی" برای جنگ در مقابل آنچه رها گردیده که حکومت محلی آنرا حملۀ موش ها خوانده است.

حکومت محلی گفته است که سوراخ های موش در آن منطقه به نصف کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG