لینک های دسترسی

Breaking News

قتل یک معلم زن لتمۀ بر روند تعلیم و تربیۀ زنان


قتل یک معلم زن لتمۀ بر روند تعلیم و تربیۀ زنان

سه سال پیش در قشلاق قران توقی ولسوالی کلدار ولایت بلخ، تعدادی از موسپیدان جمع شده، خواستند تا برای دختران مکتبی داشته باشند. این موسپیدان دو مشکل داشتند: یکی جای مکتب و دیگر کسی که به صفت اولین معلم زن به دختران تدریس نماید. به گل بیگم، که به تازگی از مهاجرت برگشته بود، پیشنهاد کردند که اولین معلم زن در قشلاق قران توقی باشد.

او که در مهاجرت درس خوانده بود، این پیشنهاد را با شوق و علاقه پذیرفت و در مهمان خانۀ یک معلم، اولین صنف دخترانۀ مکتب دخترانه را تشکیل داد. جرأت و پشت کار گل بیگم سبب شد که از یک سو، تعداد شاگردان زیاد شود و از طرف دیگر، هفت معلم زن نیز با او یکجا کار کنند. جای هم از مهمان خانه گذشت و به یک حویلی کرایی رسید و بالاخره طرح اعمار یک مکتب روی دست گرفته شد و کار آن آغاز گردید.

کار گل بیگم هم خوشی می آفرید و هم غم. خوشی برای آنانی بود که به علم و دانش علاقه داشتند، و غم به کسانی بود که از جهل و نادانی حمایت میکردند و مخصوصاً با آموزش دختران مخالف بودند. از همین سبب مخالفت با گل بیگم روز تا روز جدی تر میشد. اما گل بیگم فقط به یک چیز می اندیشید و آن با سواد شدن دختران قشلاقش بود.

معلم بیگم، با تهدید های جدی مواجه شد ولی به آن تهدید ها اهمیت نداد. با شهامت او تعداد صنفهای مکتب وی به چاررسید و تعداد شاگردانش هم 30 نفر شدند. اخطار به گل بیگم بیشتر شد تا جایی که در دل شب 11 و 12 سرطان سه نفر مسلح نقاب پوش به خانه او آمدند. گفتگوی کوتاهی بین گل بیگم و نقاب پوشان صورت گرفت و صدای سه فیر آرامش شب را بر هم زد. این صدا ها به گوش تمام ساکنان قران توقی رسانید که معلم صاحب گل بیگم کشته شد.

فردای آن روز ، قران توقی را ماتم گرفته بود. همه گریه میکردند دریای آمو هم که از کنار مکتب گل بیگم میگذشت، میگریست. دهشت افگنی کارش را کرد. مکتب سقوط نمود. معلمان به مکتب نرفتند و والدین دختران شان را از رفتن به مکتب مانع شدند. تشویش از این حادثه در آن قشلاق و آن السوالی محدود نماند.

محمد نسیم، مسئول محافظت و مصئونیت ریاست معارف ولایت بلخ این موضوع را همراه با نگرانی از وضعیت تعلیم دختران از طریق آن ریاست به تمام ارگانهای امنیتی اطلاع داد. دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توسط محمد تقی واحدی، یکی از کارمندانش از اثرات ناگوار این حادثه در جریان تعلیم دختران، ابراز نگرانی کرد.

آقای تقی گفت " قتل یک خانم معلم و در پی آن انصراف معلمان زن از ادامۀ تدریس در السوالی کلدار اثرات ناگوار بر تعلیم دختران گذاشته است"

وی افزود در این رابطه دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی و ریاست معارف ولایت بلخ نگران این اند که اگر همین روند ادامه یابد قشر اناث از نعمت آموزش و تحصیل محروم میشود.

ملالی روشندل عثمانی، مسئول انجمن دفاع از حقوق زنان در بلخ و عضو اتحادیۀ نهاد های جامعۀ مدنی هم به نمایندگی از آن دو نهاد ابراز تشویش نمود.

وی افزود "از طرف مخالفین دولت چندین بار اخطار داده میشود. این خانم به اخطار های آنان توجه نمیکند و به وظیفۀ خود ادامه میدهد .همین موضوع سبب کشته شدن او میشود."

خانم نسمیه ازکیا، کارمند شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر گفت که این حادثه، سبب گسترش نقض حقوق بشر در افغانستان شده، دختران بیشتر را گرفتار خشونت تعلیمی کرد.

تمام این سخنگوی گویان از دولت افغانستان خواستند تا برای مهار کردن خشونت تعلیمی، مخصوصاً خشونت تعلیمی بر ضد دختران، جدی تر و قاطع تر عمل کند. این سخنگویان و ژورنالستانی که در کنفرانس مطبوعاتی به همین مناسبت اشتراک کرده بودند، پیشنهاد نمودند تا مکتب نسوان قشلاق قران توقی به نام گل بیگم نامگذاری شود.

XS
SM
MD
LG