لینک های دسترسی

مراسم نظامی تقاعد جنرال مککرستل


یک محفل تقاعدی برای جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان سابق نیرو های ایالات متحده در افغانستان برگزار گردید، او بعد از اظهار ملاحظاتش در مورد مقامات حکومت اوباما با یک مجله امریکایی، مجبور ساخته شد تا از سمتش استعفی نماید.

جنرال ستنلی مککرستل به سابقۀ ۳۴ سالۀ کاریش در اردو بروز جمعه در یک محفلی که در واشگنتن برگزار گردیده بود، نقطۀ پایان گذاشت که رابرت گیتس وزیر دفاع، سید طیب جواد، سفیر افغانستان در ایالات متحده و سایر مقامات اشتراک داشتند.

مککرستل گفت، خدمت او طوریکه وی آرزو داشت پایان نیافت، اما او از سابقۀ کارییش در اردو قدر دانی نمود. رابرت گیتس نیز در جریان مراسم از جنرال چهار ستارۀ ستایش نمود.

رئیس جمهور اوباما ماه گذشته استعفی مککرستل را قبول نمود.

رییس جمهور به او امر داد تا از افغانستان به واشنگتن برگشته در رابطه به اظهارات او و کارمندانش با مجلۀ رولنگ ستون توضیحات را ارایه دارد.

XS
SM
MD
LG