لینک های دسترسی

منع استفاده از بعضی دواهای قلبی در افغانستان


به تعقیب بروز واقعات مرگ و میر ناشی از استفادۀ دواهای قلبی آلوده در پاکستان، وزارت صحت عامۀ افغانستان گفته است در نظر دارد دواخانه های شهرها و ولایات را بررسی کرده و اقلام دواهای را که احتمال آلوده بودن آن می رود جمع آوری کنند.

این دوا ها شامل تابلیت کاردیو واستین 20 ملی گرام، الفاگریل، املودیپین بیزایلیت 5 ملی گرام، تابلیت سولپرین 300 ملی گرام و چند قلم دیگر می باشد که جهت تداوی و وقایۀ امراض قلبی استفاده می شود.

مقامات گفته اند تا حال واقعۀ ناشی از استعمال دوا های ملوث پاکستانی در افغانستان ثبت نشده اما دو نوع دوا به اسم های زفنول و ایزوتپ را از بازار جمع آوری شده است.

XS
SM
MD
LG