لینک های دسترسی

Breaking News

چگونه میتوان در ایالات متحده داکتر طب شد؟


چگونه میتوان در ایالات متحده داکتر طب شد؟

وقتی از هر شاگرد مکتب پرسیده شود که میخواهد در آینده چه شود؟ میگوید، داکتر یا انجنیر.

در این گزارش توضیح داده شده که چگونه مردم در ایالات متحده داکتر طب میشوند و کدام راه های پر مشقتی را سپری مینمایند.

اینکه بتوان در ایالات متحده داکتر شد، کاری سادۀ نیست. برای اینکار اولین قدم شامل شدن در یک پوهنتون طبی است.

بیش از ۱۲۰ مکتب امریکایی برنامه های را برای آنعده افرادیکه انتظار دارند در آینده داکتر طب شوند، پیشنهاد مینمایند.

مردم میتوانند در بارۀ پوهنتون های طبی، از منابع مختلفی معلومات به دست آورند. یکی هم "بازنگری پرنستن" است. این بازنگری در رابطه با پوهنتون ها، برنامه های تدریسی و شغل ها معلومات ارایه میدارد.

این بازنگری مشعر است که رقابت جهت راه یابی در پوهنتون های طبی دشوار است.

پوهنتون های طبی ایالات متحده ظرفیت پذیرش فقط ۱۶ هزار شاگرد را در سراسر ایالات متحده دارد. برعلاوه، این تعداد بیش از دو بار حق سپری نمودن امتحان را دارند. بسیاری از آنانیکه خواهان شرکت در این امتحان را دارند، زنان میباشند.

یک بخش عمدۀ راه یابی به پوهنتون طبی، گذشتاندن امتحان شمولیت در پوهنتون طبی یا "MCAT" است.

انجمن پوهنتون های طبی ایالات متحده این آزمایش را از طریق کمپیوتر قابل دسترس قرار داده است.علاقمندان میتوانند در ایالات متحده و سایر کشور ها به این آزمایش دسترسی یابند.

امتحان دهنده از لحاظ علوم فزیک، بیولوژی و نمونۀ تحریر یا نویسندگی مورد بررسی قرار میگیرد. اشتراک کنندگان امتحان شمولیت پوهنتون طبی باید نمبر خوبی به دست آورند. در ضمن آنها باید نمرات خوبی در دورۀ مکتب نیز داشته باشند.

از سوی دیگر، کسانیکه میخواهند در ایالات متحده داکتر شوند، اکثراً بیشتر در امور بیولوژی، کیمیا و دیگر علوم مطالعه مینمایند. بعضی از شاگردان یک یا دو سال در کار ها یا تحقیقات طبی کار مینمایند تا بتوانند در پوهنتون طبی شامل گردند.

برعلاوۀ آنچه گفته آمدیم، یک گفت و شنود و یا ملاقات رو یا روی با نمایندۀ پوهنتون طبی نیز نیاز میباشد. کسیکه این مصاحبه را میگیرد میخواهد بداند که آیا این شخص تقاضا های زندگی یک شاگرد علوم طبی و یا داکتر را در دوران آموزش میداند یا خیر. نمایندۀ پوهنتون میخواهد در بارۀ اهداف شاگرد در زندگی مرتبط با علم طبابت آگاهی حاصل نماید.

تحصیلات طبی مصارف مالی زیادی را ایجاب میکند. تحصیل یک سال در یک پوهنتون خصوصی طبی در ایالات متحده، بیش از ۴۵ هزار دالر هزینه برمیدارد. حد اوسط مصارف یک محصل طب در پوهنتون دولتی طبی بیش از ۱۵ هزار دالر در سال میباشد. اکثر محصلین به قرضه ها نیاز دارند تا این پول را پرداخت نمایند. بسیاری از محصلین وقتی فارغ میگردند، تا گلو در قرض فرو رفته میباشند.

بعضی از امریکایی ها با دخول در اردو، نیرو های هوایی و نیرو های بحری، داکتر میشوند. آنها در پوهنتون طبی خدمات نظامی هربرت واقع در ایالت مریلند شامل میگردند. در این پوهنتون نیازی برای پرداخت پول نیست اما بعد از فراغت، هفت سال را باید در حکومت خدمت انجام دهند.

داکتران طب در ایالات متحده کسانی اند که بیشترین درآمد مالی را دارا میباشند. داکتران شهر های بزرگ که در امور تخصصی مانند چشم کار میکنند، بیشترین پول را به دست میآورند. اما بعضی داکترانیکه در اجتماعات غریب کار میکنند، پول کمتری را به جیب میریزند.

XS
SM
MD
LG