لینک های دسترسی

محکومیت داکتر مایکل جکسن


محکومیت داکتر مایکل جکسن

یک هیأت منصفه روز دوشنبه در لاس انجلس کونارد مُری داکتر مایکل جکسن را به قتل غیر عمدی آن هنرمند مشهور محکوم کرد.

هیأت قضایی این تصمیم را ظرف نُه ساعت بعد از شش هفته جریان محکمه اتخاذ کرد.

علاقمندان مایکل جکسن در خارج محکمه بعد از اعلان فیصله به شور و غوغا پرداختند و گفتند که حق به حقدار رسید.

طرفداران داکتر مُری گفتند محکومیت وی به خاطر فشار زیاد صورت گرفته است.

مدعی العمومان داکتر مایکل جکسن را ناقابل عنوان کردند که دوای بیهوشی قوی را به حیث دوای خواب تجویز کرده بود. محکمه جواز کاری او را فسخ کرد و وی را به چهار سال حبس نیز محکوم نمود.

XS
SM
MD
LG