لینک های دسترسی

مظاهرات در یمن، بحرین و لیبیا


مظاهرات در یمن، بحرین و لیبیا

شاهدان عینی در شهر عدن در یمن میگویند یک مظاهره کنندۀ دیگر در اعتراضات علیه حکومت کشته شده است که تعداد تلفات را به سه نفر میرساند.

انتظار میرود تعداد بیشتر مردم در شهر های عمدۀ یمن به روز جمعه که آنرا "روز خشم" نامیده اند، به راه پیمایی پرداخته و خواهان استعفای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور آنکشور گردند.

در بحرین معترضین مراسم خاکسپاری چندین تنی را که در سرکوبی های حکومت علیه مظاهره کنندگان در شهر منامه کشته شدند، برگذار نمودند.

نگرانی های وجود دارد که این مراسم نقطه عطفی برای خشونت های بیشتر در بحرین باشد. شیخ خالد بن احمد خلیفه، وزیر خارجه بحرین از سرکوبی های حکومت دفاع نموده و آنرا یک امر لازمی خطاب نمود.

وی اظهار داشت که مظاهره کنندگان شیعه میخواهند کشور را به جانب فرقه گرایی عمیق سوق دهند.

به روز پنجشنبه بدنبال تیراندازی پولیس با گلوله های رابری و گاز اشک آور بر مظاهره کنندگان، اردوی بحرین کنترول پایتخت را در اختیار گرفت. در این مظاهره حداقل پنج نفر کشته شده و بیشتر از ۲۳۰ نفر دیگر جراحت برداشتند.

گروه های حقوق بشر میگویند نیرو های امنیتی لیبیا در جریان مظاهرات روز پنجشنبه ۲۴ اعتراض کننده ضد حکومت را بقتل رسانیده اند.

XS
SM
MD
LG