لینک های دسترسی

Breaking News

درخواستهای پناهندگی در سویس، کاهش یافته است


ادارۀ أمور مهاجرین در سویس میگوید پس از آن که مقامات راه های سرزمین های بالکان را به روی هزاران پناهجوی آمده از شرق میانه، آسیا، و افریقا بستند، میزان درخواست های پناهندگی در سویس سال گذشتۀ میلادی ۳۱ فیصد کاهش یافت.

بر اساس یافته های مقامات سویس، در سال ۲۰۱۶، جمعاً حدود ۲۷۲۰۰ نفر در آن کشور درخواست پناهندگی داده اند. مقامات همچنان پیشبینی کرده اند که در طول سال ۲۰۱۷، حدود ۲۴۵۰۰ نفر در آن کشور درخواست پناهندگی خواهند داد، اما محتاطانه می افزایند که این رقم می تواند تا ۳۲۰۰۰ نیز برسد. البته این مربوط میشود به جریان پناهجویانی که از طریق مدیترانه وارد اروپا میشوند و نیز این که آیا توافقنامۀ اروپا با ترکیه در قسمت جلوگیری از مهاجرین، قابل تطبیق خواهد ماند یا خیر.

بر اساس آمار ارایه شده، تنها در ماه دسمبر گذشته، میزان درخواست های پناهندگی در سویس در مقایسه با همان ماه در سال قبل آن، ۶۴ درصد تقلیل یافت و به این گونه، میزان کاهش درخواست پناهندگی در طول سال تا ۳۱ درصد پایین آمد.

این همه پس از آن رخ داد که در ماه مارچ، موانعی بر سر راه کشور های بالکان در برابر مهاجرین پدید آمد و سویس در تابستان سال گذشته، در مرز با ایتالیا، به اقدامات شدید محافظتی دست زد.

سویس یک کشور بی طرف و محاط به خشکه در اروپا بوده، و از جمله یک اعشاریه سه میلیون نفری که سال گذشته در سراسر اروپا درخواست پناهندگی دادند، صرف یک بخش اندک آن نصیب سویس گردید.

در سال گذشته، بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی در سویس را اتباع اریتریا، کشور افریقایی، تشکیل میداد، و پس از آن، اکثریت درخواست کنندگان از افغانستان، سوریه، سومالیا، سریلانکا، و عراق بودند.

XS
SM
MD
LG