لینک های دسترسی

بحران مهاجرت در اروپا


در حالیکه المان، اتریش و کشورهای دیگر آمادگی خود را جهت پذیرش هزار ها مهاجر تازه دم که از طریق کشور هنگری وارد اروپا شده اند ابراز داشته اند، اما هنوز هم شمار زیاد پناه جویان در بوداپست مرکز هنگری بسر می برند. در مورد وضعیت مهاجرین به ویژه افغان ها در این منطقۀ دنیا احمد فواد لامع همکار تلویزیون آشنای صدای امریکا از ایستگاه قطار آهن کلتی در بوداپست راپور مستقیم دارد:

XS
SM
MD
LG