لینک های دسترسی

هنر پیشه هالی ودد از افغانستان دیدن میکند


هنر پیشه هالی ودد از افغانستان دیدن میکند

جیرمی رینر، موسیقی دان و هنر پیشه هالی وود از جامعه جهانی میخواهد تا جهت پاک ساختن ماین از افغانستان، به افغانستان کمک بیشتری انجام دهند.

جیرمی رینر، موسیقی دان و هنر پیشه هالی وود از جامعه جهانی میخواهد تا به منظور پاک ساختن ماین از افغانستان، به موسسات ماین پاکی در افغانستان کمک بیشتری ارائه دارند.

آقای رینر توسط موسسه ماین پاکی ملل متحد دعوت شده است تا از مناطقی در افغانستان دیدن کند که در آن ماین فرش است.

جیرمی علت نرفتن اطفال به مکتب در بعضی مناطق در افغانستان را موجودیت ماین عنوان نموده است.

جیرمی در چندین فلم هالی وود نقش مرکزی داشته و در فلم (د هورت لاکر) جایزه اکادمی بدست آورده است.

XS
SM
MD
LG