لینک های دسترسی

Breaking News

کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان


کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان

یک فابريکۀ توليداب نعناع که از مدت شش سال به اين طرف به کمک مالى موسسۀ "ارډا" آغاز به فعاليت نموده است، در نوع خود يگانه فابريکه اى است که در شرق افغانستان فعاليت دارد.

فابريکۀ توليد آب نعناع از اثر يک پروژۀ بديل معيشت ساخته شده است.

مسوولان فابريکه ميگويند فابريکه آنها در جلوگيرى از کشت کوکنار خيلى موثر تمام شده و همه زمينهاى زراعتى که درگذشته ها کوکنار کشت مي شد، حال نعناع کشت مي شود.

کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان
کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان

معلم محمد اسحاق، مسوول اين فابريکه در گفتگوى اختصاصی به صداى امريکا گفت از روز که فابريکۀ توليد عرق نعناع را ايجاد نموده اند، دهاقين منطقه از کشت نمودن کوکنار دست برداشته اند وهمۀ آنها به کشت نعناع تشويق شده اند.

وى ميگويد حاصلات نعناع به نسبت کوکنار به مراتب بلندتر است و بالاى اقتصادشان نيز تاثيرات مثبت گذاشته است.

اينکه چه نوع توليدات ديگر دراين فابريکه دارند وچه مواد ديگری از آب نعناع ساخته ميشود، مسوول این فابريکه معلومات ارايه ميکند.

او گفت از جمله دیگر تولیدات این فابریکه زیره، هیل، جوانی، بادیان، شبید، گوروه خورک، جوزوان، برگ نارنج، گلاب است.

دراين حال نه تنها مسولان فابريکه از تاثيرات مثبت آن ابرازخورسندى مينمايند، بلکى دهاقين نيزچنين حرف ميزنند.

کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان
کشت نعناع جاگزین تریاک در شرق افغانستان

الياس که بيست سال عمر دارد چادرش را بر سر خود بسته بود و در زمين نعناع کشت شده اش مصروف تهيۀ نعناع بود به راديو آشنا گفت خيلى خوش است که از کشت ترياک دست برداشته اند، درگذشته ها نميدانستند که چنين فصل هاى ديگر است که جاگزين کشت کوکنار درعرصه اى انکشاف اقتصاد خانواده شان مي شود.

محمد الياس مى گويد حال کسى که به قريه ايشان مى آيد و از فعاليت و تاثيرات فابريکه و کشت نعناع مطلع ميشود، يک بار به ايشان ميگويد که بايد آنان را نيز در زمينه همکارى نمايند.

XS
SM
MD
LG