لینک های دسترسی

انتخاب دختر عرب بحیث ملکه زیبایی در امریکا و آغاز مناقشات در لبنان


ریما فقیه برندۀ مسابقۀ زیبایی دختر بر گزیدۀ امریکا یا مس یو اس آ دختر ۲۴ سالۀ از ایالت مشیگن امریکا اصلا از لبنان است.

این زیباروی با موهای سیاه در سه بخش یعنی پوشیدن لباس شب، لباس آببازی ومصاحبه رقبایش را شکست داده و عنوان MISS USA را که با صد هزار دالر پول سکالرشب وجوایز دیگر بشمول فرصت تکمیل ماستری در یک یونیورستی معتبر امریکایی همراه بود، بدست آورد.

اما ریما که خود در رشتۀ اداره و اقتصاد درس خوانده بخاطریکه در یک کشور شرق میانه تولد یافته باعث مقداری مناقشات شده که خانواده اش از یک محلۀ جنوب لبنان است که بطور عادی با حزب الله گروه تندرو شیعه مذهب قرابت دارد.

با وجود بعضی مناقشات در انتخاب وی ، بسیاری لبنانی ها میگویند که از انتخاب وی خوشحال اند. بخاطریکه برای لبنان افتخار کمایی کرده و سیمای متفاوت مسلمانان شیعه را که همواره تندرو ترسیم شده نمایش میدهد.

رانا فقیه خواهر ریما نیز در امریکا زندگی میکند اما اخیراً دوباره به لبنان بر گشته است. او بیاد میاورد که براک اوباما رئیس جمهور امریکا بخاطر سوابق مسلمانی اش ،عین تبصره ها را متحمل شده بود. او همچنان بیاد میاورد که اوباما در مقابل گفته بود:

رانا فقیه می گوید: "من بیاد میاورم که رئیس جمهور ما گفته بود، هیچ امریکایی عرب، هیچ امریکایی آسیایی موجود نیست . اینجا ایالات متحده امریکاست این حقیقتیست که ما بان باور داریم ، ریما نیز عین اعتقاد را دارد".

لبنبانی ها در جاده های بیروت میگویند ، بخاطر پیروزی ریما فقیه بسیار مفتخرند،

جلال شاه زیک: "البته که من بخاطر او افتخار میکنم، او لبناینست. و سوابق فامیلی او به این مسابقه مربوط نیست".

زینت کرام: "اگر کسی معتقد است که میخواهد برای اشتراک در مسابقات دختر بر گزیدۀ امریکا اشتراک کند، و این یکی از آروزهایش باشد بگذارید به پیش برود هر آنچه تمام دینا بگوید اگر قتل ویا سرقت نباشد بگذارید انجام دهد".

در حالیکه امریکا حزب الله را در یک سازمان دهشت افگن میداند در لبنان همین حزب کرسی هایی را در پارلمان و در کابینۀ در اختیار دارد و همچنان بخش برجستۀ از جامعه لبنان میباشد.

حسن فضل الله عضو حزب الله در پارلمان طی مصاحبۀ تلویزیونی درمورد این مسابقه انتقاد نکرد که از شاملین میخواست بروی ستیژ مایوی دوتکه بپوشند وی گفت این یگانه راهیست که حزب الله درمورد تفاوت زنان از غرب، قضاوت میکند.

هانی نصیر یک دختر لبنانی که درلبنان تولد یافته اما بسن ۱۸ سالگی به امریکا آمده میگوید بعضی مسلمانان محافظه کار شاید این مسابقه را نپسندند اما اکثر لبنانی ها فقط افتخار میکنند.

هانی: "اگر بحیث یک شیعه صحبت کنید شاید جای شرم باشد. امااگر بحیث کشور لبنان بطور عموم صحبت شود یقیناً افتخار آمیز است، من واقعاً افتخار میکنم که در لنبان رشد یافته ام و تا سن ۱۸ سالگی در آنجا زندگی کرده ام از جنگ و غربت و هر چیز دیگر رنج برده ام. اما همین مشکلات کراکترمرا نیرو داده وبمن برای رسیدن به موفقیت جرات داده است".

خواهر ریما فقیه میگوید، خواهرم نیز محرکی برای پیروزی دارد وبا استفاده از پول جایزه اش برای نیل به شمولیت در یونیورستی حقوق استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG