لینک های دسترسی

ادامه باران های موسمی شدید در پاکستان


ادامه باران های موسمی شدید در پاکستان

باران های سنگین موسمی به روز سه شنبه نیز در جنوب پاکستان ادامه داشته و به مناطق سیلاب زده خسارات بیشتری را وارد ساخت.

مردم ده نشین منطقۀ گولارچی در ایالت سند به سبب آن که بارش های شدید در طول شب گذشته، خانه هایشان را پر از آب ساخته بود، به ساحات مرتفع تری متواری شدند.

سیلاب ها که از یک ماه به اینسو در پاکستان آغاز یافته، تا حال حدود دو صد تن را کشته و تقریباً دوصد هزار تن دیگر را بی خانمان ساخته است.

این سیلاب ها همچنان شهر کراچی را که مرکز تجارتی پاکستان شمرده می شود متأثر ساخته و تعداد زیادی از جاده های آن شهر به سبب باران های متواتر، بسته شده اند.

یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان خواستار کمک بین المللی شده است. در عین حال سازمان ملل متحد گفته است که در ساحات سیلاب زده، با افراد خساره مند شده کمک صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG