لینک های دسترسی

Breaking News

کشف پنج کشته درناآرامی مراکش


کشف پنج کشته درناآرامی مراکش

وزیرداخله مراکش می گوید مقامات حکومتی جسد پنج نفر را دربانک سوخته بعد از مشتعل شدن ناآرامی یافت کردند.

طائب شیرکائویی روز دوشنبه به خبرنگاران مامورین اجساد سوخته یی را از یک شعبه بانک در شهر شمالی الحُسیمه بعد ازخشونت درآنجا یافت کردند.

وزیرداخله گفت حداقل 128 نفر طی اعتراضات درچندین شهر سراسر مراکش روز یکشنبه زخمی شدند. او گفت درحدود 37000 مراکشی دراحتجاجات شرکت داشتند و مقامات حکومتی 120 تن را به خاطر خرابکاری و آشوبگری طی ناآرامی دستگیر کرده اند.

XS
SM
MD
LG