لینک های دسترسی

کشف پنج کشته درناآرامی مراکش


کشف پنج کشته درناآرامی مراکش

وزیرداخله مراکش می گوید مقامات حکومتی جسد پنج نفر را دربانک سوخته بعد از مشتعل شدن ناآرامی یافت کردند.

طائب شیرکائویی روز دوشنبه به خبرنگاران مامورین اجساد سوخته یی را از یک شعبه بانک در شهر شمالی الحُسیمه بعد ازخشونت درآنجا یافت کردند.

وزیرداخله گفت حداقل 128 نفر طی اعتراضات درچندین شهر سراسر مراکش روز یکشنبه زخمی شدند. او گفت درحدود 37000 مراکشی دراحتجاجات شرکت داشتند و مقامات حکومتی 120 تن را به خاطر خرابکاری و آشوبگری طی ناآرامی دستگیر کرده اند.

XS
SM
MD
LG